Znate li šta je strabizam?

znate-li-sta-je-strabizam

Razrokst se pobeđuje upornošću

Pogrešan položaj očiju narodski nazivamo razrokost,a u oftalmologiji to je strabizam. Javlja se kod dece u najranijem uzrastu .Urođeni je poremećaj koji se strpljenjem i upornošću leči i ispravlja. Ova vrsta poremećaja pogađa dva do pet odsto celokupne populacije. Ako tome dodamo da je svako drugo dete koje ima razrokost i slabovido jasno je koliko je to ozbiljan problem.
Kada ima problem strabizma, mozak izabere jednu od dve ponuđenje slike istog predmeta, favorizujući jedno oko, a drugo zapostavljajući. Strabizam je pogrešan položaj očiju, to jest osoba koja je razroka nema pralelne vidne ose.

Što se pre razrokost otkrije, odnosno što je kraće njegovo trajanje rezultati lečenja su bolji. Saradnja između dva oka uspostavlja se između četvrtog i šestog meseca života i do tog perioda toleriše se periodično skretanje očiju. Svaka uočljiva razrokost na rođenju kao i periodično skretanje posle šestog meseca života zahtevaju pregled lekara koji se bavi ovom problematikom (strabologa).
Ako s epoštuje pravilo da se svako dete tri puta pregleda do polaska u školu ima veoma malo šanse da se propusti neka ozbiljniji oftalmološki problem. Idealni termini tih pregleda su do kraja prve godine, oko treće godine i pred polazak u školu.

Kako se leči

Strabizam je izlečiv, samo je pitanje na koji način i koliko je vremena potrebno za to. Da li će se to postići nošenjem odgovarajućih naočara i zatvaranje oka ili pak hirurškom intervencijom zavisi od stanja očiju pojedinca.

Urođeno bežanje oka ka nosu (konvergentna razrokost ili ezotropija), velike i stabilne veličine devijacije (veličine ugla) i sa normalnom dioptrijom, mogu se već krajem prve godine operativno lečiti.
Razrokosti koja je nastala zbog dalekovidosti (hipermetropije) može se korigovati upornim nošenjem naočara, ali to treba činiti savesno i svakodnevno, celog dana, a ne samo povremeno ili na par sati. Kod ove dece je u kasnijem uzrastu (šesnaesta do osamnaesta godina starosti i dve godine stabilne dioptrije) moguće uz pomoć dobrog refraktivnog hirurga uraditi operaciju za skidanje dioptrije kojom rešavaju i problem dioptrijskog statusa i problem razrokosti.
Kod dece čije oči povremeno skreću u stranu najbolje je sa operacijom sačekati do predškolskog uzrasta.

Pogled jednim okom

Zatvaranjem zdravog oka leči se slabovidost koja se javlja u pedeset odsto slučajeva razrokosti. Na oku koje je u razrokom položaju ne dolazi do razvoja vidne oštrine i zatvaranjem „zdravog“ oka (bolje videćeg) ono koje ima problem natera se da se koriguje. „Lenje“ oko je sinonim za slabovido oko. Kada postoji značajna dioptrija potrebno ju je korigovati pri lečenju slabovidosti.
Rezultati lečenja su odlični ako ne postoji neka organska prepreka za to.
Da bi se ova terapija efikasno ostvarila neophodna je puna saradnja roditelja, Nužno je razumevanje za dete: kada mu se zatvori oko na koje vidi dobro i ostavi se da funkcioniše sa slabovidim okom, pa se ponekad vidno hendikepira. Ova terapija zahteva upornost i deteta i roditelja, ali brzo daje dobre rezultate.

Operacija brza i efikasna

Posle neuspelih pokušaju svih mogućnosti nehirurškog lečenja ostaje operacija. Operišu se najčešće oba oka i suština je da se njime menja samo položaj očiju. To se postiže na nekoliko načina: oslabi se mišić koji je u pojačanoj akciji, ili se pojača mišić koji ima suprotnu funkciju ili se kombinuju ove dve mogućnosti. O tome odlučuje hirurg.
Intervancija se smatra rutinskom i zahteva opštu anesteziju. Dete dan posle operacije napušta stacionar bez flastera, uz odgovarajuću terapiju kapima. Uspešnost ove vrste operacija je i do 80% u jednom operativnom zahvatu.

Nekada je teško objasniti roditeljima da operacije moraju da se obave na oba oka deteta iako je jedno oko „krivo”, a drugo „pravo”. Treba oba oka namestiti. Uz strabizam gotovo uvek ide ambliopija, to jest jedno od ta dva oka, ono koje nije dobro “nanišanjeno” – slabije vidi, pa uz lečenje strabizma ide i lečenje ambliopije.
Izuzeci su operativni zahvati kod pacijenata koji su na jednom oku slabovidi ili kod pacijenata sa paralitičkim strabizmima gde se uglavnom intervencija vrši samo na jednom oku.